Плат е общо название за всички видове текстилни изделия във вид на плоска материя с малка дебелина, определена ширина и неограничена дължина, които се произвеждат по различни технологии, най-често тъкани, плетене, премрежване, сплъстяване. В някои случаи думата се използва и като синоним само за тъканите материи (тъкани), изработени от две взаимноперпендикулярни системи от нишки (основа и вътък), които се кръстосват в определена последователност, наречена сплитка
Your life becomes more exciting, https://pro-academic-writers.com/ you inspire everyone else around you and you end up with almost no competition.